1. Ana Sayfa
  2. AWS
  3. AWS EC2 Windows ve Linux Sunucularda Disk Alanını Arttırma Nasıl Yapılır

AWS EC2 Windows ve Linux Sunucularda Disk Alanını Arttırma Nasıl Yapılır

aws-ec2-volume

Sunucularda disk kapasitesinin zamanla yetersiz gelmesinden veya daha fazla IOPS değerlerine ulaşmak için diskleri genişletme ihtiyacı olabiliyor. sunucuların disk tiplerinden EBS () için disk alanı genişletme işlemlerinin nasıl yapıldığı ve genişletilen disklerin işletim sisteminde nasıl tanıtıldığını anlatıyor olacağım.

EBS disk büyütme işlemini yapmak için AWS EC2 konsolu içerisinde Volumes sekmesine (Resim-1) tıklamak gerekiyor. Bu sekme içerisinde Attachment Information kolonunda diskin hangi sunucuya bağlı sunucu olduğu EC2 Instance ID si ile belirtiliyor olacaktır.

Resim-1

Sunucu EC2 Instance ID’si ile diskin hangi sunucuya bağlı olduğunu bulmakta zorlanıyorsanız diskini büyüteceğiniz sunucuyu Instances altından seçip (Resim-2) de gösterildiği şekilde Block Devices altında EBS ID sine ve tıklayarak ilgili diske ulaşabilirsiniz.

Resim-2

İlgili diske ulaşıp seçtikten sonra Action Menüsü altından Modify Volume seçilir.

Resim-3

Modify Volume ekranında Volume Type ve Size değişikliği yapılır. Volume Type değişikliği IOPS değerlerini etkiler. Sırasıyla azdan çoğa doğru IOPS değerleri Magnetic (standart) General Purpose (gp2) ve Provisioned IOPS SSD (io1) seçilebilir. Ayrıca IOPS SSD (io1) seçildiğinde Iops değeri belirleme imkânı da doğacaktır. Seçilen disk tipleri için farklı fiyatlama türleri vardır. (https://aws.amazon.com/tr/ebs/pricing/)

Size bölümünde diskin büyümesini istediğiniz miktarı girmeniz istenecektir. Burada diskin mevcut miktarından az bir miktar girmek mümkün değildir. Mevcut miktardan düşük bir seçim yaptığınızda “The size of a volume can only be increased, not decreased.” Uyarısını alırsınız. Miktarlar (Min: 1 GiB, Max: 16384 GiB) olarak seçilebilir. Bu örnekte mevcut miktarı 55 olarak değiştirerek Modify butonu ile işlemi başlattım.

Resim-4

İşlemi başlatmak için şekil Resim-5’deki şekilde onay isteyecektir.

Not: AWS aynı disk için Modify Volume işleminde arka arkaya işlem yapılmasına izin vermemektedir. Bu işlemi 6 saat içerisinde tekrar yapmak isterseniz “Error: You’ve reached the maximum modification rate per volume limit. Wait at least 6 hours between modifications per EBS volume.” Şeklinde hata alırsınız.

Resim-5

Onay alındıktan sonra da Resim-6’daki gibi işlemi başlattığına dair bir bilgilendirme verecektir.

Resim-6

Bundan sonra işlem arka tarafta devam edecektir. Bu işlem sunucunun çalışmasında bir sıkıntı çıkarmamaktadır ancak işlem sürerken performans ile ilgili ufak etkilenmeler yaşanması muhtemeldir. İşlemin sürecini konsol üzerindeki Refresh butonu ile yenileyip “State kolonunda in-use – optimizing (X%)” şeklinde takip edebilirsiniz.

Resim-7

Bu işlemden sonra işletim sistemi içerisinden sunucunun diskini etmek gerekiyor.

Windows sunucu için;

  1. Sunucuya Remote Desktop ile bağlanılanın,
  2. Start (Başlat) ve Run (Çalıştır) açılıp diskmgmt.msc yazılır ve Enter a basılarak
    Disk Managamet Konsoluna ulaşılır
  3. Menüden Action ve Rescan Disk seçilerek. Sistemin diskler ile ilgili değişiklikleri algılaması sağlanır.

Resim-8

Resim-9

  1. Büyütülmek istenen diskin üzerinde sağ-tuş tıklanarak açılan menüden Extend Volume seçilir.

Resim-10

  1. Extend Volume Wizard açıldıktan sonra karşılama ekranı Next ile geçilir. Select the amount of space in MB kısmında diski ne kadar büyütmek istendiği megabayt cinsinden seçilir. Standart olarak büyütebilecek maksimum miktar yazılı olarak gelecektir. Seçim yapıldıktan sonra Next ve ardından Finish seçilerek işlem tamamlanır.

Resim-11

Linux sunucu için;

Öncelikle Linux tarafında boyutunu büyütmek istediğiniz sunucuya SSH istemci ile bağlanıp sunucu diskinin dosya sistemine özel komutu kullanmanız gerekmektedir. Ext2, ext3 ve ext4 dosya sistemlerinde bu komut 2fs‘dir. XFS dosya sistemleri için bu komut xfs_growfs‘dir. Diğer dosya sistemleri için bu dosya sistemlerinin özel belgelerine ve talimatlarına bakmanız gerekecektir.

1.Hangi dosya sistemini kullandığınızı ve dosya sistemi özelliklerini öğrenmek için file -s komutunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte Linux ext4 dosya sistemi dosya sistemi gösterilmektedir.

 

 

 

 

 

Resim-12

2.Sunucuya bağlı diskleri listelemek için lsblk komutunu kullanın. Aşağıda görüldüğü gibi xvda diski 20 GB fakat xvda1 bölümü 15 GB ve 5 GB büyütülerek 20 GB olarak yeniden boyutlandırılabilir.

Resim-13

3.Mevcut disk alanı kullanımını görmek için df -h komutunu kullandığımızda işletim sistemi 20 GB olan diskin halen sadece 15 GB boyutunu görebiliyor.

Resim-14

4.Growpart kullanarak bölümü genişletin (sudo growpart /dev/xvda 1) ardından lsblk komutu ile diskleri listelediğimizde bölümün artık 20 GB olduğunu görürüz.

Resim-15

Son olarak ext4 Linux dosya sistemini genişletmek için sudo resize2fs /dev/xvda1 komutunu kullanıyoruz. Ardından df -h komutunu kullanarak ext4 dosya sisteminde xdvda1 bölümünün 20 GB olarak genişlediğini görüyoruz.

Resim-16

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

https://www.mshowto.org

https://docs.aws.amazon.com/en_us/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ebs-modify-volume.html

https://docs.aws.amazon.com/en_us/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-modify-volume.html

https://aws.amazon.com/tr/ebs/pricing/

TAGs: AWS, EC2, , , Resize, Extend, , , Elastic Block Storage, , , Disk büyütme nasıl yapılır

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Bora Tercan 1974 yılında Ankara’da doğdu. 20 seneden fazla bilişim sektöründe profesyonel iş deneyimi içerisinde; Marka bağımsız Sunucu, Yazılım, Firewall, Router, Veritabanı, Kablosuz Ağ, İnternet, Lan ve Wan vs. her türlü bilişim alt yapısının kurgulanması, projelendirilmesi, sorunsuz çalıştırılmasının sağlanması, merkezi olarak takibi, yönetilmesi ve sorunların tespit edilerek düzeltilmesi/düzelttirilmesi. Bilişim satın alma süreçlerinin takibi ve organizasyonun yapılması, Bilişim personelinin yönetilmesi, bilişim firmalarıyla işbirliği kurarak en iyi çözüme ilk elden ulaşılmasını sağlaması, iş analizi ve proje yönetimi gibi konularda 15 seneden fazlası Turizmde olmak üzere bilişim profesyoneli olarak sektör tecrübesi bulunmaktadır. Kariyerini bulut bilişim konusunda önemli projeleri olan Turizm Yazılımları geliştiren bir firmada Bilgi İşlem Yöneticisi olarak devam ettiriyor. Sahip olduğu sertifikalar; MCP MCSE MCSA MCDBA’dir.

Yorum Yap