İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Exchange Server 2016
  3. Azure’da Exchange 2016 Kurulumu Nasıl Yapılır – Bölüm 2

Azure’da Exchange 2016 Kurulumu Nasıl Yapılır – Bölüm 2

’da 2016 Kurulumu Nasıl Yapılır – Bölüm 2. Bir önceki yazımda EXCHLAB isimli ARM oluşturup, içerisinde Storage, Vnet, NSG ve Domain Controller sunucusu kurmuştuk.

Bu yazıda Azure üzerinde Exchange 2016 kurup, gerekli konfigürasyonu yapıyor olacağız.

NOT : İki makalelik bu yazı dizisinde kullanılan Powershell Script’lerini bu linke tıklayarak indirebilirsiniz. .Zip dosyasının şifresi : mshowto

Öncelikle Azure üzerinde oluşturacağımız Exchange sunucunun DNS ismini belirlememiz gerekiyor.

Belirleyeceğimiz Dns ismi benzersiz (unique) olmalı. Exchange kurmadan bunu test edebiliriz.

Azure PowerShell ile devam ediyoruz.

Login-AzureRmAccount

$vmDNSName=”ozgurce” ( Exchange sunucusu için vermek istediğimiz DNS ismi)

$locShortName=”West Europe” ( Hangi lokasyonda barınacağı )

Test-AzureRmDnsAvailability -DomainQualifiedName $vmDNSName -Location $locShortName


Resim-1

Arzu ederseniz bu işlem için Azure-Dns-Check isimli Script’i indirebilirsiniz.

Çıktı “True” olarak gözüküyorsa sorun yok devam edebiliriz. Oluşturacağımız Exch sunucusunun DNS ismi aşağıdaki gibi olacaktır.

ozgurce.westeurope.cloudapp.azure.com

Artık Exchange sunucusunu oluşturabiliriz. Bunun için satırları tek tek yazmak yerine PowerShell Script ile devam edelim. Değişkenler aşağıdaki gibi olacaktır.

$subscrName=” İş Ortağı Ağı”

$rgName=”EXCHLAB”

$locName=”West Europe”

$vmDNSName=”ozgurce”

PS sorunsuz olarak çalıştığında Azure Portal üzerinde ARM’in içindeki hizmetler aşağıdaki gibi olacaktır.


Resim-2

ExVM sunucumuzu domain’e dahil ediyoruz. Bunun için ExVM üzerinde aşağıdaki PowerShell komutunu çalıştırıyoruz.

Add-Computer -DomainName “corp.contoso.com”

Restart-Computer


Resim-3

ExVM sunucusunu restart ettikten sonra Exchange 2016 yüklemek için gereksinimleri tamamlayacağız.

Öncelikle Admin Haklarıyla PowerShell konsol açıp aşağıdaki komut satırını çalıştırıyoruz.

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS-Tools

Restart-Computer

Unified Communications Managed API 4.0 Runtime yüklememiz gerekiyor.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992

Exchange 2016 CU2 Download ediyoruz.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52968

ISO dosyasını mount ederek katılımsız kurulum için aşağıdaki komut satırını yönetici haklarıyla PowerShell üzerinde çalıştırıyoruz.

Active Directory Şemasını genişletmek için aşağıdaki komut satırını kullanıyoruz.

.\Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms


Resim-4

Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:”Contoso” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms


Resim-5

Bu adımda Exchange yüklüyoruz.

.\setup.exe /mode:Install /role:Mailbox /OrganizationName:Contoso /IacceptExchangeServerLicenseTerms

Restart-Computer


Resim-6

Yükleme sorunsuz bittiğinde sunucuyu yeniden başlatıyoruz.

Daha önce oluşturduğumuz Public DNS ismi ile gittiğimizde OWA’ya ulaşabiliyoruz.


Resim-7

Test ortamımız hazır. J

Faydalı olması dileğimle.

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

https://www.mshowto.org

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125224(v=exchg.160).aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt733070(v=exchg.160).aspx

 

TAGs : azure, microsoft, azure , azure da , , exchange nasil kurulur, , , , nasil kurulur, server, , , , exchange, azure, microsoft, exchange kurulumu

Yorum Yap

Yazar Hakkında

1979 İstanbul doğumludur. Trakya Üni. Elektronik Bölümünü bitirdikten sonra sektörün önde gelen entegratör firmalarında çeşitli pozisyonlarda çalışmış şuan da Netaş’da Kurumsal Uygulama Çözümleri Danışmanı olarak çalışmaktadır. Yaklaşık olarak 12 yıldır Bilgi Teknolojileri sektörünün içerisinde hizmet vermekte olup özellikle son 7 yıldır profesyonel olarak Microsoft Teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Yorum Yap