1. Ana Sayfa
  2. Configuration Manager (SCCM)
  3. SCCM 2012 R2 Planlama Safhası

SCCM 2012 R2 Planlama Safhası

System Center 2012 R2 Configuration Manager kurulumuna geçmeden önce organizasyonun yapısının iyi analiz edilmesi ve ihtiyaca uygun bir çözüm geliştirilmesi gerekmektedir. SCCM, organizasyonda bulunan Active Directory, DNS gibi servislerin yanında lokasyonlar arası bant genişliği, lokasyonlarda bulunan bilgisayar/envanter sayısı gibi bilgilerin de doğru analiz edilmesi gereklidir. Bu analizlerden sonra SCCM ürününün nasıl konumlandırılacağına karar verilir.

System Center 2012 R2 Configuration Manager, önceki versiyonlarında olduğu gibi Central Administration site, Primary Site, Secondary site olmak üzere 3 temel site yapısına sahiptir. Bu makalede site yapılarından ve hangi tarz durumlarda hangi site yapısının planlanması gerektiğinden bahsedilecektir.

Central Administration Site, Eğer yapıda birden fazla Primary Site olacak şekilde bir planlama yapılmış/yapılacak ise kurulması zorunlu olan site türüdür. Bu site hiçbir şekilde Client/istemci verisi işlemez. Esas görevi, bütün hiyerarşiyi etkileyen yapılandırma ayarlarını pratik bir şekilde uygulamak ve tüm site organizasyonunu raporlamaktır. Özellikle Security Role Assinged ve Database Replication işlemlerinde organizasyonun yönetimini kolaylaştıran bir yapıya sahiptir.

Primary Site, SCCM, istemci yönetimini agent ile gerçekleştirir. Bütün paket dağıtımları ve envanterler agent aracılığı ile gerçekleşir veya tetiklenir. Organizasyonda bulunan bilgisayarlara yüklü olan agents(ajanlar) kendilerini bir Primary Site üzerine bağlamak zorundadırlar. İşte Primary Site görevi burada ortaya çıkmaktadır. Organizasyonda bulunan agents iletişime geçtiği, verilerini gönderdiği yerdir. Bütün dağıtımları, yapılandırma bilgilerini ve envanter kayıtlarını tutan ve yöneten bir yapıya sahiptir. Teorik verilere göre her bir Primary Site 100,000 client/agent desteklemektedir. Ancak bu sayıyı bu kadar zorlamamak gerekir. Aradaki bağlantının düşük bant genişliğine sahip ve client sayısının fazla olduğu her bir lokasyon/şube/branch office için Primary Site kurulabilir. Örnek vermek gerekirse World Site üzerinde gerçekleştirilecek bir projede Türkiye ile Romanya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan aynı site üzerinde bulunmamalıdır. Her ülkenin kendine ait bir Primary Site olmalıdır. Tabi ortamda birden fazla primary site olacağı için Central Administration Site kurmak zorunlu olacaktır. Türkiye içerisinde şubeli yapılarda ise (bankalar) her bir banka şubesi için primary site kurmaya gerek yoktur. Tabi yukarıda belirttiğim kıstaslar ikinci örnek için de gereklidir. Her bir şubesinde 20,000 istemcisi olan bir organizasyon için her şubeye Primary site kurulabilir. Ancak Türkiye’de böyle bir organizasyon olmadığı için genellikle merkez ofis Primary site şubeler ise ihtiyaca göre ya Secondary site yada Distribution Point olarak planlanmaktadır. Primary site planlarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar mevcuttur bunlar;

  • Bir Primary Site yalnızca bir CAS(Central Administration Site) altına bağlanabilir.
  • Primary Site olan bir organizasyonun altına bir Primary Site daha eklenemez. (SCCM 2007 ve öncesi ürünlerde yapılabiliyordu organizasyon karmaşasından dolayı ile birlikte kaldırıldı)

Secondary Site, Primary site altında bulunan ve bant genişliği düşük olan uzak lokasyonlardaki her bir client’ın Primary site ile iletişime geçmesi bant genişliğinde ciddi düşüşler yaratıyorsa uzak lokasyona konumlandırılması gereken SCCM site rolüdür. Bu rol ile birlikte uzak lokasyonlardaki client’lar yönetimsel ayarları alabilmek için kendi lokasyonlarında bulunan Secondary Site üzerine gelirler. Secondary Site ise belirli aralıklarla Primary site ile iletişime geçerek merkez kuralları kendi üzerine alır.

Distribution Point, SCCM’in uzak lokasyonlardaki hard diskidir. Secondary site ile merkezi kurallar dağıtılabilirken Distribution point rolü bunu gerçekleştirememektedir. Distribution Point, uzak lokasyonda bulunan bir istemcinin paket dağıtımı kuralından dolayı yüklemek istediği paketi merkez lokasyona WAN üzerinden gitmesini engellemektir. Bunun yerine ilgili paket kendisi üzerine kopyalanır ve istemci, LAN üzerinden kendi lokasyonunda bulunan sunucudan(Distribution Point sunucusu) paketi alır ve yüklemeye başlar. Bu işlem hem kurulum süresini hem de kurulum hatalarını azaltmak için yapılması gereken bir işlemdir.

Yukarıda üç farklı organizasyon için SCCM ürünü planlaması görülmektedir.

Stand-alone site kavramında Branch office sayısı az olan veya hiç olmayan, network bant genişliği ile kısıtlamaları olmayan organizasyonlar için tercih edilebilir. Hemen yanında bulunan Primary site with Secondary sites örneğinde ise organizasyonda bir merkez Primary site (HOU) ve iki adet Secondary site (SEA,BOS) bulunmaktadır. SEA ve BOS ofislerinde bulunan client sayısı fazla ve bant genişliği yeterli değil ise bu hiyerarşi tercih edilebilir.

CAS, Primary, Secondary site yapısının bulunduğu örnek ise ortamda birden fazla Primary Site bulunan durumlarda tercih edilir. Genelde farklı geo lokasyonlar bu tarz yapıyı yönetimi kolaylaştırmak ve organizasyonu yönetebilmek gerekli hakları gerekli şekilde ve yönetimsel iş gücünü yormadan yapabilmek için tercih etmekdirler. TOR, Central Administration Site olup yapıda bulunan HOU, LON, SHA Primary sites yönetiminden ve database replikasyonlarından sorumludur. HOU, LON, SHA ise yapısında bulunan istemcilere hizmet veriri. SEA, BOS, MAN ise primary site bağlı secondary site.

Yukarıdaki bilgilendirmeden sonra kurulacak olan site aşağıdaki resimde özetlenmiştir.

Hedeflenen yapıda Bir SQL sunucu üzerinde gerekli Instance açılarak CAS ve Primary Sites(PS) Database tutulması, yapıda iki adet PS bir adet CAS ve bir adet Secondary site planlanmıştır. Daha sonra yukarıdaki organizasyon genişleyerek farklı domainlere hizmet verecektir. Bunun ile birlikte SCCM Multiple forest/domain kavramına da değinilecektir.

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Okan Eke, profesyonel olarak Microsoft Sistem ve Altyapı projelerinin uygulanmasında ve Microsoft teknolojilerinin eğitimlerinde aktif olarak görev almaktadır. Bu süre içinde Sistem ve Veri Merkezi yöneticisi, Eğitmen, Danışman olarak görev yapmış ve kurumsal şirketlerde çeşitli projeler geliştirmiş, eğitimler vermiştir. Okan Eke çalışmalarını son dönemde System Center ailesi ve veri merkezi yönetimi üzerine yoğunlaştırmıştır. System Center Configuration Manager, System Center Operations Manager, Orchestrator, System Center Data Protection Manager, System Center Virtual Machine Manager ürünleri ile Türkiye’de çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Okan Eke, çeşitli sistem uzmanlığı sertifikalarının yanı sıra MCT (Microsoft Certified Trainer) unvanına sahiptir. Akademik eğitimini Kimya ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında ayrı ayrı tamamlamıştır. Yazar Türkçe kaynak geliştiren çeşitli platformlarda editör ve konuşmacı olarak rol almaktadır. Birçok blog sayfasında makaleler paylaşmış ve web seminerleri vermiştir. Okan Eke, Aktif Bank bünyesinde Sistem Yönetimi ve İşletim departmanında Müdür Yardımcısı olarak meslek hayatına devam etmektedir.

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. Avatar

    Elinize sağlık Okan Bey.